Nemo Apps
Lleva estas palabras contigo.
Descarga nuestra aplicación gratis de aprendizaje en línea para iPhone, iPad y Android.
Android app on Google Play
Tailandés

Tailandés

Guía de Frases

สวัสดี
Săwătdee
Hola
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
Hola (más cortés)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
Gracias
ขอ โทษ
Káw tò—ht
Perdón, disculpe
กรุณา
Gărōonaa
Por favor
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
¡Salud! (brindis)
ลา ก่อน
Laa găwn
Chau
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
¿Cuánto cuesta?
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
La cuenta, por favor
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
¿Dónde está el baño?
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
Tailandia
ภาษา ไทย
Paasáa tai
Tailandés (idioma)
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
Bangkok
บาท
Băat
Baht (moneda tailandesa)
ใช่
Chài
ไม่ ใช่
Mài chài
No
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
Un …
… สอง อัน
… sáwng an
Dos …
สาม
Sáam
Tres (3)
อัน นี้
An nēe
Éste, esto
อัน นั้น
An nān
Ése, eso, aquél, aquello
ดี มาก
Dee màak
Muy bueno
สวย
Súay
Hermoso, lindo
อร่อย
Ărăwy
Delicioso
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
Me gusta
ตกลง
Dtŏh·klohng
Ok, está bien
เยี่ยม
Yìiam
Está bien
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
¿Dónde está …?
อะไร?
Ărai?
¿Qué?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
¿Cuándo?
นิดหน่อย
Nītnăwy
Un poco
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
¡Bienvenido!
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
Buenos días
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
Buenas noches
บาย!
Baai!
¡Chau!
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
Hasta luego
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
Muchas gracias
ยินดี
Yindee
De nada
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
No hay problema
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
Te quiero
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
¡Felicitaciones!
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
¿Qué me recomienda?
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
¿Puedo tomar una foto?
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
¿Qué es eso?
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
¿De dónde es?
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
Soy de …
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
¿Cómo estás?
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
Estoy bien
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
¿Cómo se llama?
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
Me llamo …
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
Mucho gusto
ที่ นี่
Tèe nèe
Aquí
ที่ นั่น
Tèe nàn
Allí, allá
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
Interesante
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
Posible
ถูก
Tŭuk
Barato, correcto, justo
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
Maravilloso
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
Favorito
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
Famoso
ยอด มาก!
Yàwt màak!
¡Fantástico!
ยุ่ง
Yòong
Ocupado
พร้อม
Prāwm
Listo, junto con
ที หลัง
Tee láng
Más tarde
ตอน นี้
Dtawn nēe
Ahora
ฉัน
Chán
Yo, me, a mí
คุณ
Koon
Tú, usted
เพื่อน
Pèuuan
Amigo, amiga
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
Tuk-tuk mini vehículo
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
Nada
มาก กว่า
Màak gwăa
Más
บาง ที
Baang tee
Tal vez
แน่นอน
Nàaenawn
Por supuesto
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
Comprendo
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
No comprendo
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
¿Podría repetir, por favor?
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
¿Habla inglés?
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
Puedo hablar algo de tailandés
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
¿Cómo se dice … en tailandés?
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
¿Qué significa …?
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
¿Tengo acceso a Internet desde aquí?
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
¿Puede recomendarme algún buen restaurante cerca de aquí?
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
¿Podría hacerme un descuento?
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
No lo quiero
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
¡Ayuda!
ตำรวจ
Dtamrŭaat
Policía
หมอ
Máw
Médico, doctor
ฝรั่ง
Fărăng
Persona occidental, extranjero
ทาง ไหน?
Taang nái?
¿Qué dirección?
วัน นี้
Wan nēe
Hoy
คืน นี้
Keuun nēe
Esta noche
พรุ่งนี้
Pròongnēe
Mañana
ซ้าย
Sāai
Izquierda
ขวา
Kwáa
Derecha
น้ำ
Nāam
Agua
ข้าว
Kàao
Arroz
แกง
Gaaeng
Curry, sopa, estofado
เผ็ด
Pĕt
Picante
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
No picante
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
Feliz
ถนน
Tănóhn
Calle
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
Trabalenguas: La serpiente come ratas hasta convertirse en una serpiente confusa
El tailandés es el idioma oficial de Tailandia y se habla en las islas de Phuket, Ko Samui, Ko Phangan, Ko Phi Phi, y en las ciudades de Bangkok, Pattaya y Chiang Mai. Se escribe normalmente en escritura tailandesa. En esta aplicación podrás elegir que se muestren todas las palabras tailandesas en escritura tailandesa, romana o en ambas.
Europa occidental
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Portugués
Griego
Holandés
Gaélico Irlandés
Escandinavia
Noruego
Sueco
Danés
Finlandés
Europa oriental
Ruso
Polaco
Checo
Húngaro
Croata
Rumano
Asia del Oriente Medio y del Sur
Árabe
Turco
Hebro
Hindi
Tamil
Cingalés
Asia oriental
Japonés
Chino
Cantonés
Tailandés
Coreano
Indonesio
Malayo
Tagalog
Vietnamita
Cambiar el idioma:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close