Nemo Apps
Lleva estas palabras contigo.
Descarga nuestra aplicación gratis de aprendizaje en línea para iPhone, iPad y Android.
Android app on Google Play
Cingalés

Cingalés

Guía de Frases

හලෝ
Halō
Hola
ස්තූතියි
Stūtiyi
Gracias
සමාවෙන්න
Samāvenna
Perdón, disculpe
කරුණාකරලා
Karunākaralā
Por favor
ඉතා හොඳ
Itā honda
Muy bueno
චියර්ස්!
Chiyars!
¡Salud! (brindis)
ආයුබෝවන්
Āyubōvan
Chau
එය කීයද?
Eya kīyada?
¿Cuánto cuesta?
කරුණාකර බිල ගේන්න
Karunākara bila gēnna
La cuenta, por favor
නාන කාමරය කොහේද?
Nāna kāmaraya kohēda?
¿Dónde está el baño?
සිංහල
Sinhala
Cingalés (idioma)
කොළඹ
Kolamba
Colombo
ශ්රී ලංකාව
Shrī lankāva
Sri Lanka
ඔව්
Ov
නැත
Naeta
No
එක
Eka
Uno (1)
දෙක
Deka
Dos (2)
තුන
Tuna
Tres (3)
මෙය
Meya
Éste, esto
එය
Eya
Ése, eso, aquél, aquello
සුන්දර
Sundara
Hermoso
රසවත්
Rasavat
Delicioso
මා ඊට කැමතිය
Mā īta kaematiya
Me gusta
ඒකට කමක් නැද්ද?
Ēkata kamak naedda?
¿Está bien así?
ඒක හොඳයි
Ēka hondayi
Está bien
… කොහේද?
… kohēda?
¿Dónde está …?
කුමක්ද?
Kumakda?
¿Qué?
කවදාද?
Kavadāda?
¿Cuándo?
ටිකක්
Tikak
Un poco, pocos
ආයුබෝවන්!
Āyubōvan!
¡Bienvenido!
සුභ උදෑසනක්
Subha udaēsanak
Buenos días
සුභ රාත්රියක්
Subha rātriyak
Buenas noches
පස්සෙ හම්බ වෙමු
Passe hamba vemu
Hasta luego
බොහොම ස්තූතියි
Bohoma stūtiyi
Muchas gracias
සතුටින් භාර ගනිමි
Satutin bhāra ganimi
De nada
ප්රශ්නයක් නෑ
Prashnayak naē
No hay problema
මම ඔබට ආදරෙයි
Mama obata ādareyi
Te quiero
සුභපැතුම්!
Subhapaetum!
¡Felicitaciones!
මට කණගාටුයි
Mata kanagātuyi
Lo siento
ඔබ නිර්දේශ කරන්නේ කුමක්ද?
Oba nirdēsha karannē kumakda?
¿Qué me recomienda?
මම ඡායාරූපයක් ගන්නද?
Mama chhāyārūpayak gannada?
¿Puedo tomar una foto?
ඒ මොකක්ද?
Ē mokakda?
¿Qué es eso?
ඔබ පැමිණියේ කොහේ සිටද?
Oba paeminiyē kohē sitada?
¿De dónde es?
මා පැමිණියේ …
Mā paeminiyē …
Soy de …
ඉතින් කොහොමද?
Itin kohomada?
¿Cómo estás?
මම හොඳින්
Mama hondin
Estoy bien
ඔබේ නම කුමක්ද?
Obē nama kumakda?
¿Cómo se llama usted?
මගේ නම …
Magē nama …
Me llamo …
ඔබ හමුවීම සතුටක්
Oba hamuvīma satutak
Mucho gusto
හමුවීම මටත් සතුටක්
Hamuvīma matat satutak
Responder a Encantado de conocerte
මෙතැන
Metaena
Aquí
එතැන
Etaena
Allí, allá
සිත්කළු
Sitkalu
Interesante
හැකි
Haeki
Posible
නිවැරදි
Nivaeradi
Correcto
පුදුම සහගත
Puduma sahagata
Maravilloso
ප්රියතම
Priyatama
Favorito
ප්රසිද්ධ
Prasiddha
Famoso
මාරයි!
Mārayi!
¡Fantástico!
විශිෂ්ට
Vishishta
Excelente, excepcional
කාර්ය බහුල
Kārya bahula
Ocupado
සුදානම්
Sudānam
Listo
පසුව
Pasuva
Más tarde
දැන්
Daen
Ahora
මම
Mama
Yo
ඔබ
Oba
Usted, ustedes, vosotros
ඔයා
Oyā
මිතුරා
Miturā
Amigo, amiga
කිසිත් නැත
Kisit naeta
Nada
වැඩි
Vaedi
Más
විය හැකියි
Viya haekiyi
Tal vez
ඇත්තෙන්ම
Aettenma
Por supuesto
මම එකඟයි
Mama ekangayi
Estoy de acuerdo
මට වැටහේ
Mata vaetahē
Comprendo
මට නොවැටහේ
Mata novaetahē
No comprendo
කරුණාකර ආයෙත් කියන්න
Karunākara āyet kiyanna
¿Podría repetir, por favor?
ඔබට ඉංග්රීසි කථා කළ හැකිද?
Obata ingrīsi kathā kala haekida?
¿Habla inglés?
මට සිංහල ටිකක් කථා කළ හැකිය
Mata sinhala tikak kathā kala haekiya
Puedo hablar algo de cingalés
ඔබ … සිංහලෙන් කියන්නෙ කොහොමද?
Oba … sinhalen kiyanne kohomada?
¿Cómo se dice … en cingalés?
… යන්නෙහි අදහස කුමක්ද?
… yannehi adahasa kumakda?
¿Qué significa …?
මට මෙහිදී අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසිය හැකිද?
Mata mehidī antarjālaya veta pivisiya haekida?
¿Tengo acceso a Internet desde aquí?
ආසන්න අවන්හලක් නිර්දේශ කිරීමට හැකිද?
Āsanna avanhalak nirdēsha kirīmata haekida?
¿Puede recomendarme algún buen restaurante cerca de aquí?
උදව් කරන්න!
Udav karanna!
¡Ayuda!
පොලීසිය
Polīsiya
Policía
වෛද්යවරයා (වෛද්යවරිය)
Vaidyavarayā (Vaidyavariya)
Médico, doctor
මම අතරමන් වෙළා
Mama ataraman velā
Estoy perdido
කුමන පැත්තේද?
Kumana paettēda?
¿Qué dirección?
අද
Ada
Hoy
අද රෑ
Ada raē
Esta noche
හෙට
Heta
Mañana
වම
Vama
Izquierda
දකුණ
Dakuna
Derecha
වසා ඇත
Vasā aeta
Cerrado
ජලය
Jalaya
Agua
බත්
Bat
Arroz
පොල්
Pol
Coco
සතුට
Satuta
Feliz
ඔබ ළඟ … තිබෙනවාද?
Oba langa … tibenavāda?
¿Tiene usted …?
මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද?
Mata diskawunt ekak denna puluvanda?
¿Podría hacerme un descuento?
මට අවශ්ය නැත
Mata avashya naeta
No lo quiero
චූටි ටීචගේ චූටි ටෝට් එක
Chūti tīchagē chūti tōt eka
Trabalenguas: La pequeña linterna de la pequeña maestra
El cingalés es el idioma más hablado en Sri Lanka, en la ciudad de Colombo.
Europa occidental
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Español
Portugués
Griego
Holandés
Gaélico Irlandés
Escandinavia
Noruego
Sueco
Danés
Finlandés
Europa oriental
Ruso
Polaco
Checo
Húngaro
Croata
Rumano
Asia del Oriente Medio y del Sur
Árabe
Turco
Hebro
Hindi
Tamil
Cingalés
Asia oriental
Japonés
Chino
Cantonés
Tailandés
Coreano
Indonesio
Malayo
Tagalog
Vietnamita
Cambiar el idioma:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close